* *

برگزاري کلاس زندۀ آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده «آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري» از مجموعه دوره هاي مديران سطح پايه در روزهاي يکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 9، 10 و 11 آذر ماه 1399 با تدريس آقاي دکتر نوري براي 40 فراگير از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار