دفتر تدوين دفتر تدوين

اهداف :

  • پاسخگویی به تامین نیاز منابع علمی و آموزشی محققان، مدرسان، دانشجویان و شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت حرفه‌ای مدیران و کارکنان دولت
  • تولید منابع علمی بومی متناسب با نیازهای واقعی مدیران و کارکنان نظام اداری ایران
  • نهادینه‌سازی مستندسازی تجارب مدیران و کارمندان
  • ترویج فرهنگ مدیریت اسلامی از طریق انتشار مقالات و منابع علمی و ترویجی در این زمینه
  • تشویق و حمایت از اعضای علمی، کارشناسان و محققان نظام اداری در جهت تولید مقالات و گزارش‌های علمی، آموزشی، ترویجی و کاربردی و انتشار آثار در نشریات علمی – ترویجی، آموزشی و کاربردی چاپی و الکترونیکی
  • تشویق به رویکرد محققانه در مطالعات و بررسی‌های کارشناسی با ایجاد زمینه سریع دسترسی به منابع کتابخانه‌ای از طریق ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه تخصصی منابع مکتوب و الکترونیک با قابلیت دسترسی از طریق اینترانت
  • معرفی تولیدات و خدمات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی از طریق تولید و انتشار منابع مکتوب و الکترونیک و حضور در نمایشگاه‌ها و عرضه محصولات به سراسر کشور
  • تشویق مدیران و کارکنان به مطالعه الکترونیک و رفع نیاز به اطلاعات و یادگیری از طریق نشریه و کتابخانه الکترونیک
  • پشتیبانی تخصصی از نظام آموزش کارکنان دولت با تولید درسنامه‌های مورد نیاز آنها
  • ایجاد جاذبه و پویایی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای جذب اعضای هیات علمی، مدرسان و محققان برای خدمت به نظام اداری از طریق حمایت معنوی و مادی