دفتر تدوين دفتر تدوين

فعالیت های تخصصی:

 • بررسی، مطالعه، نیازسنجی و احصای موضوعات علمی و پایه به منظور شناسایی و تدوین منابع مورد نیاز آموزش‌های نظام اداری کشور در زمینه‌های مدیریت و موضوعات مرتبط
 • تدوین منابع علمی – آموزشی مورد نیاز مرکز در حوزه آموزش‌های رسمی و حرفه‌ای تخصصی
 • تدوین نتایح پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز در زمینه‌های مدیریت و حوزه‌های مرتبط و آماده‌سازی آن برای نشر با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 • بررسی منابع علمی، آموزشی و تحقیقاتی پیشنهادی (در قالب صوتی، تصویری، مکتوب، رایانه‌ای و ...) به منظور تایید و اخذ مجوز نشر از مبادی ذی‌ربط
 • انعقاد قراردارد با مولفان، مترجمان در چارچوب ضوابط، تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب
 • برگزاری نمایشگاه­های کتاب مدیریت دولتی و نظام اداری
 • شناسایی و برقراری ارتباط با موسسات کتابخانه‌ها، آرشیوها، مراکز علمی و ترویجی مدیریت و حوزه‌های مرتبط در داخل و خارج از کشور با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط جهت تبادل اطلاعات و استفاده از منابع و اطلاعات
 • شناسایی، تهیه، گردآوری، سازماندهی، آماده‌سازی، به روز رسانی و عرضه منابع مربوط به مدیریت و حوزه‌های مرتبط به جامعه استفاده کننده از طریق کتابخانه، آرشیو مرکز و پایگاه‌های اطلاعاتی
 • تشکیل کتابخانه، ارائه خدمات کتابخانه‌ای و معرفی و ارائه منابع علمی، تخصصی به مخاطبان و دانش پژوهان با رویکرد الکترونیکی و تهیه لوح‌های فشرده
 • انتشار مجله‌های علمی، پژوهشی و کاربردی حوزه مدیریت دولتی و آموزش مدیران و کارمندان
 • برنامه‌ریزی به منظور چاپ کتب و نشریات مصوب (حروف‌نگاری، تهیه فیلم و زینگ، چاپ، صحافی و ...)
 • انجام برخی سفارشات و حمایت خدمات چاپی منابع علمی مورد نیاز واحدهای مرکز