* *

برگزاري هشتمين دورۀ تربيت ارزياب حرفه‌اي در مرکز آموزش مديريت دولتي
به گزارش روابط عمومي مرکز: هشتمين دوره از مجموعه عناوين دوره تربيت ارزياب حرفه‌اي در روزهاي 3، 4 و 5 مردادماه سال جاري در مرکز آموزش مديريت دولتي به شيوه مستمر برگزار شد. اين دوره براي 16 نفر از متقاضيان علاقه مند از سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و استخدامي کشور و چندين سازمان و دستگاه اجرايي ديگر اجرا شد.
در اين دوره فراگيران ضمن آشنايي با قوانين و مقررات اداري و استخدامي کشور با کانون‌هاي ارزيابي و مدل شايستگي عمومي دولت، مهارت‌هاي مشاهده، ثبت، طبقه‌بندي و امتيازدهي و مصاحبه رفتاري آشنا شدند. 
گفتني است که ادامه اين دوره شامل سرفصل‌هاي: ابزارهاي تمريني، غيرتمريني و جمع‌بندي و گزارش بازخورد در روزهاي 11، 12 و 13 مرداد ماه سال جاري به اجرا درآمد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار