* *

برگزاري دوره‌هاي حضوري توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي در شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان متولی اصلی ارتقاء مدیریت امور عمومی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، در ادامۀ برگزاری دوره‌های آموزشی توسعۀ شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای در سال 1401، بنا به تعاملات صورت گرفته با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با توجه به ماهیت اصلی دوره‌های توسعه که با رویکرد کاربردی و مهارت‌آموزی تعریف شده‌اند و در راستای اثربخشی بیشتر این دوره‌ها، برگزاری دوره‌های توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای را برای نیروهای مستقر در شعبه تهران به صورت حضوری و برای نیروهای سایر شعب به صورت الکترونیکی برنامه‌ریزی کرده است. بر این اساس 3 عنوان شایستگی: «نوجویی و تفکر خلاق»، «نظارت و کنترل تا حصول نتیجه» و «مهارت‌های ارتباطی»، در قالب 16 عنوان دوره آموزشی ویژۀ مدیران حرفه‌ای سطح میانی به‌صورت حضوری و الکترونیکی در حال برگزاری است؛ دوره‌های آموزشی تعریف شده ذیل شایستگی‌های «نوجویی و تفکر خلاق» و «نظارت و کنترل تا حصول نتیجه» به صورت شیوۀ حضوری و دوره‌های آموزشی تعریف شده ذیل شایستگی «مهارت‌های ارتباطی» به صورت الکترونیکی اجرا می‌شوند.
این دوره‌ها با حضور بیش از 30 نفر از مدیران میانی این سازمان از تاریخ 25 تیرماه در محل این شرکت در حال اجرا هستند و روند برگزاری آنها تا 20 مردادماه ادامه خواهد داشت. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار