* *

استقبال دستگاه‌هاي اجرايي از دوره‌هاي آموزشي مديران و کارکنان

به گزارش روابط عمومي مرکز: معاونت آموزشي مرکز با توجه به ضرورت آموزش و توسعه دانش و مهارت مديران و کارکنان نهادهاي دولتي و نيز عمل به مأموريت‌هاي قانوني مرکز، مطابق روال گذشته اقدام به برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ويژه سطوح مختلف مديران و نيز سطح عمومي در بهار و تابستان 1401 نموده است که اين دوره‌ها با استقبال گسترده دستگاه‌هاي اجرايي همراه بوده است. از ابتداي خردادماه تا نيمه تيرماه سال جاري، 10 عنوان دوره آموزشي با عناوين «مديريت سبز»، «انگيزش در کار»، «طراحي ساختارهاي سازماني»، «آشنايي با قانون خدمات کشوري»، «مباني خط‌مشي‌گذاري (تدوين و صورتبندي)»، «پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در مديريت»، «آشنايي با روش‌ها و فنون کار با مديران مافوق»، «کيفيت زندگي کاري»، «حل مسئله و تصميم‌گيري» و «آشنايي با قانون برگزاري مناقصات» در قالب کلاس زنده در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز برگزار شده است. 
تعداد 955 نفر از مديران حرفه‌اي و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت نيرو، سازمان زمين‌شناسي،  شرکت ارتباطات زيرساخت، شرکت برق منطقه‌اي تهران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، شرکت مديريت شبکه برق ايران و فراگيراني از ديگر سازمان‌ها از اين دوره‌ها بهره‌ برده‌اند که برابر با 6،526 نفرساعت آموزش مي‌باشد. 
ساير دوره‌ها مطابق با تقويم آموزشي فصل تابستان و همچنين بر اساس تقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي و اجرا خواهد شد. کليه دستگاه‌هاي اجرايي، متقاضيان و علاقه‌مندان مي‌توانند براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز به نشاني https://lms.smtc.ac.ir  مراجعه نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار