* *

برگزاري هفتمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در مرکز آموزش مديريت دولتي

ه گزارش روابط عمومی مرکز: هفتمین دوره از مجموعه عنوان های دوره تربیت ارزیاب حرفه¬ای در روزهای 11 تا 16 تیرماه سال جاری در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.  این دوره برای 17 نفر از متقاضیان علاقه مند از سازمان تأمین اجتماعی، به صورت فشرده و در طول یک هفته، برنامه¬ریزی و به اجرا درآمد.
در اين دوره فراگيران ضمن آشنايي با قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور با کانون‌هاي ارزيابي و مدل شايستگي عمومي دولت، مهارت‌هاي مشاهده، ثبت، طبقه‌بندي و امتيازدهي، مصاحبه رفتاري، ابزارهاي تمريني و غيرتمريني (شامل آزمون‌هاي شخصيت، هوش هيجاني، بازي‌هاي مديريتي، بحث‌هاي گروهي، ايفاي نقش، کارتابل، جستجوي اطلاعات، تمرين نوشتاري، ارائه شفاهي) و جمع‌بندي و گزارش بازخورد آشنا شدند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار