* *

برگزاري نشست تخصصي «چالش هاي حکمراني فضاي مجازي و رسانه درحوزه سبک زندگي»

​نشست تخصصي «چالش هاي حکمراني فضاي مجازي و رسانه درحوزه سبک زندگي» روز شنبه 25 تيرماه با حضور تعدادي از مديران و کارکنان  مرکز آموزش مديريت دولتي  بصورت حضوري و  بيش از 400  نفر از  مديران  و کارکنان دستگاه هاي اجرايي به بصورت وبينار  با حضور دکتر محمدرضا برزويي دکتراي تخصصي فرهنگ و ارتباطات و دانشيار دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد. دکتر برزويي در ابتداي  سخنان با  اشاره به قدرت و سرعت تحولات در عصر ديجيتال و اينکه در دوران جديد هر 45 دقيقه يک رشد فناوري در دنيا رخ مي دهد، مفهوم محوري بحث خود يعني حکمراني فضاي مجازي را بر بيان موضوعات سبک زندگي و فضاي اجتماعي- فرهنگي با ذکر نمونه هايي از تغيير هويتي، تغيير مصرف بازي هاي رايانه اي و تغيير مصرف موسيقي خصوصا در نوجوانان و جوانان عنوان نمود.
وي عصرفضاي مجازي را عصرگذر از حاکميت ملي به حاکميت شبکه اي، حکمراني اينترنت و دوره تغيير سبک زندگي و آغاز شکل گيري second life يا زندگي دوم  دانست. ايشان به تبيين رابطه قدرت، حکمراني وحاکميت به عنوان يکي از بحث هاي اصلي اين موضوع پرداختند  و در ادامه چالش هاي تاثير گذار بر سبک زندگي را مطرح نمودند. 
موضوع بعدي حکمراني اينترنت بود که تلاشهاي غرب را تلاشي براي گسترش شبکه، بزرگ کردن بازارخود و کسب منافع اقتصادي بيشتر دانست نه کاهش شکاف هاي ديجيتال.دکتر برزويي پس از تبيين مدل چهار لايه اي فضاي مجازي به چالش هاي ساختاري فضاي مجازي بر سبک زندگي اشاره نمود و با ذکر موارد مختلف به توضيح هويت در جامعه شبکه اي پرداخت. وي در ادامه به بيان انواع خرده فرهنگ هاي ديجيتال از جمله بازي هاي رايانه اي، تاثير تبليغات،Agenda setting يا همان برجسته سازي و ويژگي «لامرزو لازمان و لا مکان » بودن فضاي مجازي پرداخت.
ايشان در بخشي از سخنان خود به آسيب هاي شبکه هاي اجتماعي از جمله هويت ژله اي و سيال اشاره مي کند که حاکي از ارائه چهره و تصويري متفاوت از افراد در شبکه هاي اجتماعي است. ايشان خاطر نشان کرد: امروزه هويت¬ها با گذراز دوران ثبات، وحدت و انسجام ِ عصر مدرن، از طريق رسانه هاي فراگير و پرسرعت وارد دوران سياليت، تکثر و لجام گسيختگي عصر تبادلات اطلاعاتي، فرهنگي و تجربي شده اند.
نشست چالش هاي حکمراني فضاي مجازي و رسانه درحوزه سبک زندگي با اختصاص زماني به طرح پرسش از سوي شرکت کنندگان و پاسخگويي مبسوط دکتر برزويي به پايان رسيد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار