* *

برگزاري «آزمون جامع تخصصي گواهينامه نوع دوم» ويژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران

به گزارش روابط عمومي مرکز: دفتر آموزش مهارت‌هاي اداري در راستاي توسعه دانش و نيز ارتقاي شغلي کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران «آزمون جامع تخصصي گواهينامه نوع دوم» را براي فراگيران اين شرکت در دو رشته شغلي «مراقبت پرواز» و «الکترونيک هواپيما» در تاريخ 6 تيرماه 1401 برگزار نمود. در اين آزمون که در محل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي برگزار شد، 50 شرکت کننده حضور داشت.
اين آزمون براي اخذ مدارک معادل کارشناسي و کارشناسي ارشد بر اساس آموزش‌هاي تخصصي ضمن خدمت در حوزه‌هاي شغلي مرتبط و به‌منظور صدور گواهينامه نوع دوم براي بهره‌مندي از مزاياي قانوني آن اجرا مي‌شود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار