* *

فراخوان دريافت مقاله با موضوع مديريت تحول و مديران تحول گرا
 معاونت پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي در نظر دارد در راستاي مديريت شبکه هاي علمي در جهت توليد و انتقال دانش در حوزه نظام اداري و تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه تحولي دولت، شماره چهاردهم فصلنامه تخصصي آموزش مديريت دولتي خود را به موضوع "مديريت تحول و مديران تحول گرا " اختصاص دهد.
 
محورهاي فصلنامه:
  • مديريت تحول و آموزش 
  • مديريت تحول و تعالي سازماني
  • مديريت تحول و ارزيابي عملکرد سازماني
  • مديريت تحول و فرهنگ سازماني
  • مديريت تحول و دولت الکترونيک
  • مديريت تحول و نگرش و بينش سازماني
  • مديريت تحول و بهره وري سازماني 
  • مديريت تحول و تعارض منافع سازماني
از نويسندگان، مؤلفان و پژوهشگران گرامي مي توانند با مراجعه به سامانه فصلنامه  به آدرس https://patjournal.smtc.ac.ir  مقالات و آثار علمي خود را تا مورخ 1401/5/15 ارسال نمايند.
لازم به ذکر است، آرشيو مقالات فصلنامه مذکور در سامانه مرکز و پايگاه اطلاعات نشريات کشور(مگيران) قابل مشاهده    مي باشد. براي کسب اطلاعات بيشتر، همکاران پژوهش در دبيرخانه فصلنامه با شماره  02142501415 آماده پاسخگويي به سوالات احتمالي مي باشند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار