* *

حمايت از رساله هاي دکتري و پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

مرکز آموزش مديريت دولتي در راستاي انجام تحقيقات و پژوهش هاي مسئله محور و کاربردي، با توجه به اسناد بالا دستي به ويژه سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و سند تحول  دولت مردمی، در نظر دارد تعداد محدودي از رساله هاي دکتري و پايان نامه هاي کارشناسي ارشد را بر اساس اولويت هاي زير، حمايت نمايد:

  1. طراحي و اعتبارسنجي مدل ارزيابي کيفيت يادگيري الکترونيکي؛   
  2.  طراحي و ارائه الگوي توسعه شايستگي مديران عالي، ارشد، مياني و پايه؛
  3. اعتبار يابي ابزارهاي کانون ارزيابي(مصاحبه، بحث گروهي، ايفاي نقش، ارائه شفاهي، تمرين نوشتاري، کارتابل، جستجوي اطلاعات و...)؛
  4. راهکارهاي ارتقاء يادگيري و اثربخشي آموزش الکترونيکي در سازمان ها؛
  5. ارزيابي انطباق پذيري دوره هاي «توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي» با نياز آموزشي در چهار سطح مديريتي؛
  6. ارائه الگوي مستندسازي تجربيات و درس آموخته هاي مديريتي در سازمان هاي دولتي؛
  7. بررسي تطبيقي نظام آموزش کارکنان ادارات در ايران و چند کشور مشابه (با محوريت همسايگان و آسيا)؛
  8. مطالعه تطبيقي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي و غير دولتي (ايران و چند کشور مشابه).

دانشجويان گرامي مي توانند براي اطلاع از فرايند ارسال پيشنهادات و بررسي آن، به پورتال مرکز آموزش مديريت دولتي به آدرسwww.smtc.ac.ir  مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 02142501552  و 02142501416 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار