* *

برگزاري نشست وبينار رياست مرکز آموزش مديريت دولتي با وزير توسعه اداري جمهوري عربي سوريه

به گزارش روابط عمومي مرکز؛ در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه 1401 نشست ويدئو کنفرانسي با حضور رياست مرکز آموزش مديريت دولتي سرکار خانم دکتر سهرابي با سرکار خانم دکتر سلام سفاف وزير توسعه اداري جمهوري عربي سوريه برگزار گرديد.
اين گفتگوي در راستاي تفاهم‌نامه منعقده و سفر وزير توسعه اداري جمهوري عربي سوريه در تاريخ چهارشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ به ايران و حضور در مرکز آموزش مديريت دولتي بود تشکيل شد و در خصوص تقويت همکاري‌هاي دو جانبه در زمينه برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توسعه و توانمندسازي منابع‌انساني بحث و گفتگو گرديد.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار