* *

برگزاري اولين ارائه يافته­ هاي پژوهشي در سال 1401
امضاي تفاهم‌نامه همکاري بين مرکز آموزش مديريت دولتي و شوراي نگهبان

به گزارش روابط عمومی مرکز: در راستای گسترش و همکاری های علمی و آموزشی، تفاهم‌نامه‌ای میان مرکز آموزش مدیریت دولتی و شورای نگهبان در روز چهارشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه 1401 منعقد شد.
 گفتنی است این تفاهم‌نامه به مدت سه سال و در زمینه تبادل ظرفیت‌های دانشی و مهارتی موجود به منظور تحقق مأموریت‌ها، اهداف و همکاری، تعامل، توسعه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آموزشی طرفین و نیز تبادل محتوا و منابع علمی، آموزشی و پژوهشی منعقد شده و با همکاری طرفین تفاهم، اجرا خواهد شد.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار