* *

ديدار رياست مرکز آموزش مديريت دولتي با همکاران ساختمان ويلا
به گزارش روابط عمومي مرکز: بعد از ظهر روز چهارشنبه هفتم ارديبهشت ماه، سرکار خانم دکتر سهرابي در ديداري صميمانه با مديران و کارکنان مستقر در ساختمان ويلا به گفتگو پرداخت.

First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار