* *

حضور 28 مدير صندوق بازنشستگي کشوري در آزمون الکترونيکي مرکز

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: 28 مدير صندوق بازنشستگي کشوري در آزمون الکترونيکي «مديريت اسلامي با موضوع آيين مديريت» در هفته آخر بهمن ماه سال جاري از طريق سامانه جامع آزمون‌هاي الکترونيکي مرکز به صورت شبانه روزي شرکت کردند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار