* *

240 مدير استانداري تهران در دوره‌هاي مرکز شرکت کردند

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: 240 مدير استانداري تهران در آخرين هفته بهمن ماه از دو دورۀ‌ الکترونيکي مرکز با عنوان «مديريت و برنامه ريزي استراتژيک» و « مديريت رفتار سازماني» استقبال کردند. اين دوره‌ها از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز به صورت غيرحضوري برگزار شد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار