* *

استقبال 200 فراگير در هفتۀ دوم بهمن‌ماه از دوره‌هاي توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در هفته دوم بهمن‌ماه 1400، شش دورۀ آموزشي شامل: دوره‌هاي «راهکارهاي تقويت خلاقيت در سازمان»، «روانشناسي مديريت تغيير» و «اصول و تکنيک‌ها و موانع خلاقيت» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «نوجويي و تفکر خلاق»، ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح مياني و دوره‌هاي «مديريت تضاد بين‌فردي»، «کار تيمي و مهارت‌هاي تيم‌سازي» و «مديريت مشارکتي» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل شايستگي «تيم و شبکه‌سازي» ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح پايه و عملياتي، به صورت آنلاين در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز برگزار شد. در اين دوره‌ها، 200 فراگير از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف شرکت کردند.
 شايان ذکر است که هدف از برگزاري دوره‌هاي تعريف شده براي شايستگي «نوجويي و تفکر خلاق»، توسعۀ مهارت مديران در زير سؤال بردن رويکردهاي متداول و کشف جايگزين‌ها و پاسخ به چالش‌ها همراه با به‌کارگيري راهکارهاي خلاقانه شهودي و ديدگاه‌هاي جديد است. ايجاد و گسترش روابط گروهي و مشترک و استفاده از روش‌هاي مناسب و انعطاف‌پذير براي ساختن تيم‌هاي رسمي و غيررسمي که رسيدن به اهداف تيمي را تسهيل کند، نيز از جمله اهداف شايستگي «تيم و شبکه‌سازي» است.
 در دوره «طراحي ساختارهاي سازماني»، تعاريف و ابعاد ساختار، انواع سازماندهي، عوامل مؤثر بر ساختار، انواع ساختار و نحوه پيکربندي و طراحي ساختار توسط مدرس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سطوح اخلاق کسب‌و‌کار، رفتارهاي متفاوت ارزش‌هاي فردي و سازماني، مکانيزم استانداردسازي اخلاق در سازمان، و موانع ترويج اخلاق در سازمان از جمله مباحثي بود که در دوره «اخلاق حرفه‌اي در مديريت» مورد بحث قرار گرفت.
در دوره «آشنايي با قوانين و مقررات معاملات دولتي و مناقصات» مفاهيم معاملات و مناقصات، شيوه سازماندهي مناقصات، روش‌هاي برگزاري و انجام مناقصه و مقررات مناقصات، و آيين‌نامه اجرايي مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات به تفصيل، مدرس اين دوره، آنها را تشريح نمود. همچنين، روش‌هاي مديريت اطلاعات، اصول COBIT، چارچوب فرايندهاي کسب‌و کار مبتني بر فناوري اطلاعات، مديريت و حاکميت فناوري اطلاعات در سازمان‌ها، شناخت امنيت اطلاعات و استانداردهاي مرتبط، مديريت مخاطرات، مفاهيم حقوقي (قوانين و مقررات) امنيت فناوري اطلاعات، و برنامه‌ريزي اقتضايي در امنيت اطلاعات از مباحث مطرح در دوره «بنيان مديريت امنيت اطلاعات (بما)» بود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار