* *

شماره 11 منتشر شد
فصلنامه تخصصي "مطالعات و پژوهش هاي اداري" مرکز آموزش مديريت دولتي
يازدهمين شماره فصلنامه تخصصي مطالعات و پژوهش هاي اداري مرکز آموزش مديريت دولتي پيرامون موضوع محوري «مديريت بحران کرونا»  منتشر شد. اين شماره از فصلنامه در چهار بخش، شامل: مقالات تخصصي، نشست تخصصي، مصاحبه اختصاصي و معرفي کتاب تدوين شده است. فهرست مطالب اين شماره به شرح زير است:
مقالات:
 • مستندسازي تجارب مديريت بحران کرونا در مديريت مالي سازمان فني و حرفه‌اي استان آذربايجان غربي
 •  تجارب مديريت بحران بيماري کرونا در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان
 • تجارب مديريت بحران در اپيدمي کوويد-19 در گروه پتروپارس
 • مروري بر گامهاي مديريت بحران کرونا حاصل يافته هاي مطالعاتي مديريت بحران در سطح مرکز بهداشت قم
 • تجارب مديريت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مواجهه با پاندمي کرونا
 • راهکارهاي مهار کرونا توسط کشورهاي موفق جهان
 • کرونا ـ منطقه‌گرايي چيست؟ تفاوت واکنش‌هاي منطقه‌اي به کوويد-19 در ايتاليا
 • رهبري سالم و ارتقاي سلامت محيط کار، پيش‌نيازهاي سلامت سازماني
نشست تخصصي:
 • اثر کرونا ويروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آينده
 • تبيين آثار و ابعاد کرونا ويروس بر سلامت اجتماعي
 • تجربه مديريت مراقبتي کوويد- 19
 • تغيير سبک مديريت و رهبري در دوران پساکرونا
 • دورکاري در نظام اداري، الزامات و چالش ها
 • کرونا ويروس، تهديدي بر سلامت اجتماعي» (تبيين آسيب ها، راهبردها و برنامه هاي عملياتي بهبود سلامت اجتماعي متأثر از کرونا ويروس)
 • رويکرد سازمان‌ها در مواجهه با شيوع بيماري‌هاي نوظهور
 • مديريت اجتماعي کرونا (ابعاد، ابزارها و قوانين)
 • نابرابري‌هاي اجتماعي در پاندمي کرونا ويروس
 
گفت وگوي تخصصي:
 • مديريت منابع انساني در دوران بحران کرونا؛ گفت و گو با آقاي دکتر علاء الدين رفيع زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور
معرفي کتاب:
 • بحران کرونا و مسئله حکمراني، نويسنده: مجتبي قلي پور 
براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره 42501416-021 دبيرخانه فصلنامه در دفتر پژوهش و همکاري هاي علمي و بين المللي، تماس حاصل فرماييد. خاطر نشان مي سازد دسترسي به محتواي الکترونيکي مقالات چاپ شده در سامانه هاي زير امکان پذير است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار