* *

برگزاري نوزدهمين دوره تربيت ارزياب حرفه‌اي

 به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي:  نوزدهمين دوره از مجموعه عناوين دوره «تربيت ارزياب حرفه‌اي» در تاريخ 18 تا 23 دي ماه سال 1400 در مرکز آموزش مديريت دولتي براي 15 فراگير علاقه مند از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي کشور برگزار گرديد.
در اين دوره فراگيران ضمن آشنايي با کانون‌هاي ارزيابي و مدل شايستگي عمومي دولت، طي 6 روز مهارت‌هاي مشاهده، ثبت، طبقه‌بندي و امتيازدهي، مصاحبه رفتاري، ايزارهاي تمريني و غيرتمريني (شامل آزمون‌هاي شخصيت، هوش هيجاني، بازي‌هاي مديريتي، بحث‌هاي گروهي، ايفاي نقش، کارتابل، جستجوي اطلاعات، تمرين نوشتاري، ارائه شفاهي) و جمع‌بندي و گزارش بازخورد آشنا شدند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار