* *

برگزاري دوره آموزشي انگيزش در کار توسط مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوي

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي دوره آموزشي انگيزش در کار به مدت 8 ساعت در روزهاي شنبه مورخ 4 دي و 11 دي ماه 1400 براي  75 نفر از مديران اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به صورت آنلاين برگزار گرديد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار