* *

مديريت آموزش و پژوهش استان کرمان برگزار کرد
برگزاري دومين دوره تربيت ارزياب حرفه اي

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان، بخش اول دومين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در سال ۱۴۰۰ با حضور ۱۸ فراگير از اداره کل تبليغات اسلامي، اداره کل تعزيرات حکومتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه ولي عصر(عج)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي جنوب، اداره کل دامپزشکي، اتاق بازرگاني، شرکت گاز، شهرداري رودبار جنوب، شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ( ۲۲ الي ۲۴ دي ماه) در سالن کنفرانس مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان برگزار گرديد.
در اين دوره که مديران مياني و پايه و کارشناسان حضور داشتند، در مدت سه روز ابتدا فراگيران با کانون هاي ارزيابي و توسعه و هدف از شکل گيري کانون ها و ماموريت ها آنها آشنا شدند و در ادامه مدل شايستگي عمومي مديران حرفه اي بصورت مصاديق عيني و کاربردي مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
آشنايي با اصول مشاهده، ثبت، طبقه بندي و ارزشيابي و روشهاي مصاحبه رفتاري از جمله عناوين اين دوره بود که طي دو روز بصورت تئوري و تمرينات عملي و کاربردي مورد بحث قرار گرفت.

 

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار