* *

برگزاري دوره‌هاي آموزشي توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي؛ هفتۀ دوم دي‌ماه 1400

در دو هفته اول دي ماه 1400، 12 دورۀ آموزشي شامل: «اصول و فنون مذاکره»، «قدرت سخنوري»، «تکنيک‌هاي متقاعدسازي و نفوذ در ديگران»، «مديريت جلسات» و «هوش هيجاني و مذاکره» از مجموعه دوره‌هاي تعريف شده ذيل شايستگي «قدرت مذاکره و متقاعدسازي» ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح ارشد؛ دوره‌هاي «تکنيک‌هاي برنامه‌ريزي»، «اصول و مباني برنامه‌ريزي و سازماندهي»، «مديريت زمان»، «برنامه‌ريزي عملياتي» و «برنامه‌ريزي و مديريت پروژه» از مجموعه دوره‌هاي تعريف شده ذيل شايستگي «برنامه‌ريزي و هماهنگي» ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح پايه؛ دوره‌هاي «مدل‌ها و تکنيک‌هاي تصميم‌گيري» و «تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها»، از مجموعه دوره‌هاي تعريف شده ذيل شايستگي «تفکر تحليلي و حل مسئله»، ويژۀ مديران حرفه‌اي سطح پايه و عملياتي، به صورت آنلاين در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز برگزار شد. بيش از 380 فراگير از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در اين دوره‌ها شرکت کرده و از محتواهاي ارائه در آنها شده بهره بردند.
هدف از برگزاري دوره‌هاي مربوط به شايستگي «قدرت مذاکره و متقاعدسازي»، توسعۀ توانايي مديران در اثرگذاري بر افکار، احساسات و نگرش ديگران و انجام مذاکره موفق و دستيابي به اين تضمين که توافق حاصل از مذاکره اهداف موردنظر سازمان را تأمين کند. هدف از برگزاري دوره‌هاي تعريف شده براي شايستگي «برنامه‌ريزي و هماهنگي» توسعۀ توانايي مديريت بر زمان و منابع شامل اولويت‌بندي، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف و برنامه‌ها، توانايي تعيين مسير تحقق اهداف و اثربخشي برنامه‌ها است. هدف از برگزاري دوره‌هاي شايستگي «تفکر تحليلي و حل مسئله» افزايش توانمندي فراگيران در اتخاذ رويکرد منطقي و سيستماتيک براي دستيابي به راه‌حل‌هايي جهت مقابله با مشکلات سازماني است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار