* *

برگزاري دورۀ آموزشي «تفکر خلاق»؛ ويژۀ آزمايشگاه ملي نقشه‌برداري مغز

دورۀ آموزشي «تفکر خلاق» با همکاري دست‌اندرکاران آزمايشگاه ملي نقشه‌برداري مغز برگزار شد. اين دورۀ آموزشي در تاريخ 1400/10/14 و با تدريس «خانم دکتر افشم» براي 13 نفر از فراگيران اين آزمايشگاه به صورت حضوري و با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي به مدت 4 ساعت در محل آزمايشگاه برگزار گرديد. لازم به ذکر است که ادامه دوره در تاريخ 30 دي ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
خلاقيت به معناي ساده يعني اينکه بتوانيد چيز جديدي ارائه دهيد؛ بنابراين، تفکر خلاق توانايي در نظر گرفتن يک چيز (تعارض بين کارکنان، مجموعه داده‌ها، يک پروژه گروهي) به روشي جديد است. در اکثر صنايع کارفرمايان به طور معمول کارکناني مي‌خواهند که بتوانند خلاقانه تفکر کنند و ديدگاه‌هاي جديدي را در محيط کار ارائه دهند. افراد خلاق توانايي ابداع روش‌هاي جديد براي انجام وظايف، حل مسائل و پاسخگويي به چالش‌ها را دارند. آن‌ها ديدگاه تازه و گاه غيرمتعارفي را در کار خود ايجاد مي‌کنند. اين شيوه تفکر مي‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا به سمت بهره‌وري حرکت کنند. برخي از افراد به طور طبيعي خلاق‌تر از ديگران هستند، اما توانايي تفکر خلاق را مي‌توان با تمرين تقويت نمود. با حل معماها، آگاهي و رها کردن پيش‌فرض‌هاي خود و از طريق بازي کردن مي‌توانيد مهارت‌هاي تفکر خلاق خود را توسعه دهيد. بازي کردن به معناي هر چيز بدون ساختار و آرامش‌بخشي مانند پياده‌روي يا رؤياپردازي است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار