* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
هفتمين نشست تخصصي پيرامون کرونا در سال 1400

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: هفتمين نشست تخصصي پيرامون کرونا را در سال 1400 با عنوان «بازشناسي مديريت منابع انساني و رفتار سازماني در دوران کرونا و پساکرونا» با سخنراني دکتر محمد صادق ضيائي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با هدف توسعه بينش کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي، در روز شنبه 4 دي ماه سال جاري از ساعت 9 تا 11 به صورت برخط از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
دکتر ضيايي سخنان خود را با اهميّت منابع انساني در کليّت نظام آغاز کرد و گفت: «سرمايه‌هاي انساني به عنوان مهمترين عامل تحقق اهداف و برنامه‌هاي سازماني نقش مؤثري در پيشرفت و توسعه دارند، با گذشت نزديک به دو سال از شيوع بيماري کرونا و تغييراتي که در نحوه انجام فعاليت‌ها و اقدامات سازمان‌ها ايجاد نموده است. ضرورت دارد تهديدات و فرصت‌هاي پيش آمده مورد مطالعه قرار گرفته شود و براي گذر از اين دوران و همچنين ادامه فعاليّت مؤثر براي دوران پساکرونا برنامه ريزي نمود.»
 در ادامه دکتر ضيايي به تأثير پاندمي کرونا و نوع نگاه به ابزارهاي تکنولوژي پرداخت و تأکيد کرد که تکنولوژي قابل خريد است؛ امّا مهارت قابل خريد نيست و بايد ايجاد شود. مسئله ما در حوزۀ تحول ديجيتال منابع انساني برخورداري از مهارت‌هاي فردي است و بايد شايستگي‌ها محقق شود. در پيکرۀ منابع انساني استفاده از نبوغ و بلوغ سازماني راهگشا است. تحول ديجيتال علاوه بر محصولات کسب و کار، بر ساختار سازماني و مفاهيم مديريت تأثير دارد و بايد با تحولات هماهنگ باشد و بپذيريم که پاندمي کرونا فرايند حوزۀ سرمايه انساني را بهم ريخت و براي تغيير نگرش از نوع پيچيده به بغرنج مستلزم استفاده و باور هوش جمعي مخصوصاً در حوزه منابع انساني است که اين امر موجب کنترل امور و رعايت سلسله مراتب مي‌شود. همه مديران مي‌دانند، افراد در شغل خود، خود را بهتر از مديران مي‌دانند و اگر هوش جمعي را بپذيريم موفقيّت با مديران سازمان خواهد بود. مسئولان بايد اقتضايي فکر و عمل کنند.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، مدل درست رفتاري کارکنان را به شکلِ ساختار ذهني، سيستم ارزشي، سيستم رفتاري، سيستم ارتباطي، سيستم اطلاعاتي دانست که مهمترين آن را ساختار ذهني و سيستم ارزشي معرفي کرد و تأکيد داشت که اين ساختار و سيستم ارزشي در خانواده و جهان بيني فرد شکل مي‌گيريد. 
وي در بخشي ديگر از سخنانش بيان داشت: «علم خودکنترلي نيز از جمع سيستم ارتباطي و اطلاعاتي به وجود مي‌آيد؛ از اين جهت، مديران سرمايه انساني بايد اين نکات را در زمان استخدام مدنظر داشته باشند. يک اصل کلي در جهان وجود دارد و آن هم اين است که «اگر امنيت شغلي افزايش پيدا کند، کارايي و اثربخشي افزايش مي‌يابد»؛ ولي اين اصل در ايران بالعکس است. بهترين کار براي افزايش بهره وري تلفيق مباني تئوري و عملي و در نظر گرفتن زمينه‌هاي اجتماعي فرد مانند: جامعه، خانواده و ... است.»
دکتر ضيايي در بخش ديگر از سخنانش به معرفي بخش‌هاي مختلف مديريت استعداد پرداخت و افزود: «مديريت استعداد شامل: شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته سالاري است.» وي همچنين اشاره کرد که اوّلين وظيفه منابع انساني تجزيه و تحليل شغل است که خود به دو بخش شرح شغل و شرايط احراز (دانش، توانايي و مهارت) تقسيم مي‌شود و هر کسي از اين طريق جذب شود، کارکرد درستي خواهد داشت.
ايشان در بخش پاياني سخنان خود به تعريف خرده سيستم‌ها که شامل جذب، بهسازي، نگهداري و کاربرد است پرداخت و هر کدام را به تفصيل توضيح داد. سپس به اهميّت نظام پيشنهادها و انتقادها پرداخت. همچنين به اهميّت رفتار درست و جهت دادن به رفتار سازماني توسط مديران امروزي تأکيد کرد و گفت: «رفتار گروهي با رفتار جمعي متفاوت است و نتيجۀ رفتار گروهي در نهايت به عملکرد درست کار تيمي مي‌انجامد.»
فرجام اين برنامه با پرشس و پاسخ همراه بود که دکتر ضيايي به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار