* *

نشست هم‌انديشي درخصوص مسائل نظام اداري برگزار شد
نشست هم‌انديشي و تبادل نظر درخصوص مسائل و موضوعات نظام اداري با حضور جمعي از رؤساي دانشکده‌هاي مديريت دانشگاه‌هاي کشور و معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور روز دوشنبه در محل اين سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، در اين نشست دكتر روشندل اربطاني، رئيس دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران، دكتر دري نوكوراني، رئيس دانشكدۀ مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر خداداد حسيني، رئيس دانشكدۀ مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، دكتر مدني‌زاده، رئيس دانشكدۀ مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، دكتر شاه‌آبادي، رئيس دانشكدۀ مديريت علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا (س)، دكتر صفيان، رئيس دانشكده و پژوهشكدۀ مديريت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسين (ع)، دكتر رازيني، رئيس دانشكدۀ معارف و مديريت دانشگاه امام صادق (ع)، دكتر توجهي، رئيس دانشكدۀ علوم انساني دانشگاه شاهد، دكتر نعمتي‌زاده، معاون دانشكدۀ مديريت دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و جمعي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها حضور داشتند.

گفتني است در اين نشست، حاضران به بررسي وضعيت نظام اداري كشور پرداختند و پيشنهادهاي خود براي بهبود آن با تمركز بر نقش سازمان اداري و استخدامي كشور را مطرح كردند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار