* *

برگزاري دورۀ آموزشي «مديريت تضاد فرهنگي»

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ آموزشی «مدیریت تضاد فرهنگی» از مجموعه دوره‌های آموزشی توسعۀ شایستگی، روز سه شنبه 25 آبان‌ماه سال 1400 با حضور بیش از 30 نفر از مدیران سطح میانی نظام اداری کشور، از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز به صورت برخط برگزار شد.

این دوره آموزشی که با تدریس آقای دکتر حسینی‌راد همراه بود با هدف توسعۀ شایستگی مهارتهای مدیران در اداره محیط‌های چندفرهنگی برنامه ‌ریزی و به اجرا درآمد. در این دورۀ چهارساعته، تعاریف تعارض، نشانه‌های رفتاری قابل مشاهدۀ تضاد، کارکردهای مثبت تعارض، ریشه‌های تعارض، ابعاد فرهنگی تعارض، مدل‌های مواجهه با تعارض، نقش مدیران در شکل‌گیری تضاد و راهکارهای پیشگیری از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار