* *

همزمان با هفته کتاب وکتابخواني برگزار مي شود
معرفي کتاب "رهيافتي تطبيقي در آموزش کارکنان ارشد اداري"

مرکز آموزش مدیریت دولتی در نظر دارد همزمان با هفته کتاب و کتابخواني و در ادامه برگزاري سلسه نشست هاي کافه کتاب، جلسه اي را به منظور معرفي کتاب "رهيافتي تطبيقي در آموزش کارکنان ارشد اداري" توسط مترجم کتاب (دکترمحمدذاکري) در روز سه شنبه مورخ 1400/9/2از ساعت 12-11 برگزار نمايد.
علاقمندان مي توانند به صورت آنلاين و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) دراين نشست حضوربهم رسانند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار