* *

برگزاري دورۀ آموزشي «فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال»

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دورۀ آموزشي «فن نوشتن، بيان و گوش دادن فعال»، از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل توسعۀ شايستگي «مهارت‌هاي ارتباطي» در تاريخ 24 و 25 آبان‌ماه 1400 با حضور بيش از 50 نفر از مديران سطح مياني، پايه و عملياتي نظام اداري کشور، با تدريس آقاي پاک‌نيت از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز به صورت برخط برگزار شد.
هدف از برگزاري اين دورۀ آموزشي 8 ساعته، توسعۀ شايستگي مديران در انتقال صحيح اطلاعات و بيان افکار و حقايق به ديگران به روش شفاهي يا نوشتاري و استفاده مؤثر از مهارت شنيداري و توجه به نقطه نظرات و ايده‌هاي ديگران است.
در اين دوره فراگيران با «مصاديق رفتاري و عملکردي، انواع نوشتار اداري و ويژگي‌هاي آن‌ها؛ انواع گفتار (رفتار) اداري؛ انواع گزارش‌ها با توجه به هدف، موضوع، شکل، نحوۀ ارائه و زمان با بررسي ويژگي‌هاي يک گزارش استاندارد، سخن گفتن به شيوه‌اي بليغ و روان، تأثير صداي خوب در فن بيان، مديريت استرس در فن بيان، روش‌هاي جلب مخاطب درهنگام سخنراني، بررسي قدرت نفوذ و چگونگي کاربرد آن، شنود موثر، مهارت گوش دادن، انواع گوش دادن خاص، کاربرد شنود مؤثر در جلسات و راهکارهاي تقويت خوب گوش دادن» آشنا شدند. 
گفتني است دوره‌هاي توسعۀ شايستگي¬‌هاي عمومي و مهارت‌¬هاي مديران حرفه‌اي با رويکردي مسئله محور و کاربردي، باعث ايجاد يک نظام آموزشي و توسعه¬‌اي هدفمند در نظام اداري کشور شده است. به عبارتي ديگر، آموزش سازماني در نظام اداري کشور از برنامه‌هاي همگاني، پراکنده و بي هدف فاصله گرفته و به صورت ويژه و منسجم، توسعه و ارتقاي شايستگي‌هاي عمومي مديران را اساس کار خود قرار داده است. مرکز آموزش مديريت دولتي نيز در همين مسير مجموعه دوره‌هاي توسعه شايستگي‌هاي عمومي مديران را به صورت فصلي برنامه‌ريزي و اجرا مي‌کند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار