* *

طراحي و برگزاري کانون ارزيابي و توسعه شايستگي‌هاي مديران بانک کارآفرين

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي:  مرکز آموزش مديريت دولتي، کانون ارزيابي شايستگي هاي مديران بانک کارآفرين را در روز دوشنبه 10 آبان ماه 1400 براي 8  داوطلب از مديران شعب مختلف اين بانک طراحي و برگزار کرد.
در اين کانون، هشت نفر از مديران بانک کارآفرين از استان هاي مختلف به منظور احراز صلاحيت جهت انتصاب در پست رئيس شعبه شرکت کردند که تيم ارزيابان مرکز آموزش مديريت دولتي آنان را مورد سنجش قرار دادند. همچنين  طراحي برنامه هاي آموزشي و توسعه‌اي براي آماده سازي مديراني که نيازمند توسعه تشخيص داده شده‌اند در دستور کار اين کانون گرفت.  در اين کانون، هفت نفر از اعضاي بانک کارآفرين که در دوره هاي تربيت ارزياب حرفه اي شرکت کرده بودند، دوره کارورزي و آماده سازي خود را سپري نمودند.
کانون ارزيابي و توسعه شايستگي مديران بانک کارآفرين  در پايان روز 10 آبان‌ماه به فرجام رسيد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار