* *

برگزاري دورۀ آموزشي «پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در مديريت»

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دوره آموزشي «پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري در مديريت»، از مجموعه دوره‌هاي آموزشي مشترک مديران، يکشنبه 23 آبان‌ماه سال جاري از ساعت 9 الي 13 در سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي به صورت آنلاين برگزار شد.
در اين دوره که با تدريس آقاي دکتر علي کاظم اجرا شد، 84 فراگير از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حضور داشتند. دکتر علي کاظم ضمن تشريح مفاهيم پاسخگويي، مسئوليت و اختيار، موضوعاتي از قبيل ريشه‌يابي پاسخگويي، انواع پاسخگويي و سيستم‌هاي آن؛ بررسي استانداردها و ابعاد پاسخگويي در سلامت نظام اداري و دلايل نبود شفافيت و پاسخگويي در ايران را به بحث و تبادل نظر گذاشت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار