* *

برگزاري دورۀ آموزشي «مثبت‌نگري و کاهش استرس»

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دورۀ آموزشي «مثبت‌نگري و کاهش استرس،» از مجموعه دوره‌هاي آموزشي تعريف شده ذيل توسعۀ شايستگي «صبر و بردباري»، در تاريخ 22 آبان‌ماه سال 1400 با حضور بيش از 30 نفر از مديران سطح مياني نظام اداري کشور، با تدريس «خانم نهروانيان»، از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز به صورت آنلاين برگزار شد.
هدف از برگزاري اين دورۀ آموزشي چهار ساعته، مديريت استرس، بازسازي انديشه، مثبت‌انديشي، روش‌هاي پيشگيري و مقابله با استرس و افزايش استقامت و شکيبايي مديران در برابر مشکلات و حوادث گوناگون تعريف شده است. در اين دوره آشنايي با انواع استرس، نشانه‌هاي استرس، فرايند استرس، استرس شغلي، ضرورت پيشگيري از وقوع استرس، انواع انديشيدن، مثبت‌انديشي و راهبردها و روش‌هاي پيشگيري از استرس به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. همچنين بررسي نمونه‌هايي از موقعيت استرس‌زا و ارائه مصاديقي از بازنمايي‌هاي استرس در فضاي سازماني و شيوه‌هاي پيشگيري از آنها از ديگر مباحث طرح شده در دورۀ مثبت‌نگري و کاهش استرس بود.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار