* *

استقبال فراگيران سازمان آموزش فني و حرفه اي از دوره هاي تربيت مدرس

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دو کلاس غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 24 تا 30 مهرماه 1400 به صورت شبانه روزي براي 35 فراگير از سازمان آموزش فني و حرفه اي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور و «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي  (lms.smtc.ac.ir)، در حال برگزار است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار