* *

حضور 45 مدير پايه در کلاس آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي آموزشي ويژه مديران پايه، کلاس غيرحضوري «آشنايي با روشها و فنون کار با مديران مافوق» در روزهاي يکشنبه 25 و سه شنبه 27 مهرماه 1400، با بيان و تدريس آقاي دکتر رفتاري و با حضور 45 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 9 تا 12 برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار