* *

حضور 70 فراگير شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در آزمون جامع گواهينامه نوع دوم

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: امروز دوشنبه 19 مهرماه 1400 از ساعت 10 تا 13، هفتاد فراگير شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در آزمون جامع گواهينامه نوع دوم شرکت کردند که مرکز آموزش مديريت دولتي آن را به صورت حضوري و با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي برگزار کرد. 
گفتني است در چارچوب «دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي کارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم»، موضوع بخشنامه شماره 200/90/31146 مورخ 1390/12/04  و ضوابط مقرر در نظام آموزش کارمندان دولت و اصلاحيه آن، اين آزمون جامع برگزار شده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار