* *

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مديران مياني

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز يکشنبه 18 مهرماه 1400، دو دوره غيرحضوري با عنوان «مديريت و برنامه ريزي پروژه» و «مباني خط مشي گذاري: تدوين و صورت بندي» از ساعت 9 تا 13 با حضور 112 مدير مياني از دستگاههاي اجرايي کشور و روز دوشنبه 19 مهرماه نيز دوره آموزشي «مباني خط مشي گذاري: تدوين و صورت بندي» ويژه مديران مياني با حضور 51 فراگير از دستگاههاي اجرايي کشور از ساعت 9 تا 13 و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار