* *

انتصاب حسين رضوي‌پور به عنوان سرپرست مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي سازمان اداري و استخدامي کشور
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور طي حکمي سيد حسين رضوي‌پور را به عنوان «سرپرست مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي» منصوب کرد.
به گزارش روابط‌ عمومي سازمان اداري و استخدامي، دکتر لطيفي در اين حکم ارتقاي نقش و جايگاه مرکز در مطالعه و برنامه‌ريزي تحول حکمراني، ارتباط با مجامع انديشگاهي و دانشگاهي، تدوين اسناد راهبري نظام اداري کشور و ارتقاي کيفيت خط‌مشي‌گذاري در سازمان را خواستار شده است.
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي در اين حکم بر توجه کامل به اصول دولت مردمي همچون «عدالت‌محوري»، «روحيۀ انقلابي»، «مردم‌داري»، «پاک‌دستي»، «فسادستيزي» و «قانون‌مداري» در راستاي تحقق آرمان‌هاي نظام اسلامي، به‌ويژه بيانيه گام دوم انقلاب تأکيد کرده است.
رضوي‌پور از کارشناسان جوان سازمان اداري و استخدامي است که از سال ۱۳۹۱ به عنوان مشاور معاون نوسازي اداري مشغول به کار بوده است.
راه‌اندازي شوراي انديشه‌ورزي در سازمان، همکاري پژوهشي با مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از ديگر سوابق وي است.
گفتني است رضوي‌پور متولد ۱۳۶۳ و دانشجوي دکتراي فلسفه اقتصاد اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي است.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار