* *

حضور فراگيران بيمه سلامت در دوره تربيت مدرس
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز شنبه 17 مهرماه 1400، از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، دوره  حضوري «روشها و فنون آموزشي» با تدريس و بيان آقاي دکتر يوزباشي از ساعت 8 تا 17 براي 20 فراگير در بيمه سلامت برگزار شد

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار