* *

تقويم آموزشي پاييز 1400 مرکز آموزش مديريت دولتي

ضمن گراميداشت ياد و خاطرۀ شهداي گرانقدر و تبريک فرارسيدن هفتۀ دفاع مقدس، به اطلاع می رساند مرکزآموزش مديريت دولتی به عنوان متولي اصلي ارتقاء مديريت امور عمومي از طريق آموزش، تربيت و توسعۀ شايستگي هاي مديران و کارکنان بخش دولتي، در ادامۀ برگزاري دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان در قالب يک نظام آموزشي و توسعه اي هدفمند، تقويم آموزشي پاييز 1400 را ارائه می نماید.

نظر به انجام نظام يافته و الکترونيکي کليه فرآيندهاي آموزشي شامل: ثبت نام، پرداخت شهريه، شرکت در دوره، دريافت گواهینامه، صدور گواهي تأييد مالي، استعلام مدارک و غيره، در سامانه هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي، امکان برقراري تعامل فعال و لحظه اي با سامانه هاي آموزشي داخلي دستگاه هاي اجرايي نيز ميسر و حسب تقاضا، آماده ارائه مي باشد.

دریافت تقویم آموزشی


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار