* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي‌هاي مديران حرفه‌اي استان لرستان
به همت کانون ارزيابي «مرکز آموزش مديريت دولتي» و «مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان لرستان»، دومين مرحلۀ ارزيابي مديران متقاضي اخذ گواهينامه شايستگي طي سه روز در هفته پاياني شهريورماه 1400 در شهر خرم‌آباد برگزار شد.
در اين رويداد، متقاضيان سطوح مديريتي پايه و مياني از سازمان‌هاي مختلف استان لرستان در مرکز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين استان گرد هم آمدند تا براساس مدل شايستگي‌هاي عمومي مديران حرفه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي مورد ارزيابي قرار گيرند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار