* *

برگزاري دوره آموزشي نظام مديريت اسلامي توسط مديريت آموزش و پژوهش استان کرمان

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان، دوره آموزشي نظام مديريت اسلامي ويژه مديران به مدت ۶ ساعت در تاريخ 1400/6/16 با تدريس جناب آقاي دکتر صالحي بصورت وبينار برگزار گرديد. هدف از برگزاري اين دوره ارتقاء دانش فراگيران در خصوص ويژگي ها و کارکردهاي مديران اسلامي مي باشد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار