* *

برگزاري پنجمين نشست تخصصي پيرامون کرونا در سال 1400
«کرونا ويروس، تهديدي بر سلامت اجتماعي» (تبيين آسيب ها، راهبردها و برنامه هاي عملياتي بهبود سلامت اجتماعي متأثر از کرونا ويروس)

روانشناسي اجتماعي جامعه جهاني از جمله مردم کشورمان، نشان از بحران عميق سلامت اجتماعي و رواني متاثر از پاندمي کرونا دارد. ترس از بيماري، عدم قطعيت در پيش بيني پايان اين بيماري، قرنطينه و تغييرات رفتاري گسترده متأثر از آن، تبعات رواني و اجتماعي گسترده اي را در سطح جهان بر مردم تحميل نموده است. بطوريکه تهديد سلامت رواني و اجتماعي را به موضوع روز محافل مختلف علمي بدل نموده است. 
از اين رو مرکز آموزش مديريت دولتي، همسو با مسئوليت علمي و اهميت موضوع در نظر دارد، پنجمين نشست تخصصي پيرامون کرونا را در سال 1400 با عنوان «کرونا ويروس، تهديدي بر سلامت اجتماعي» (تبيين آسيب ها، راهبردها و برنامه هاي عملياتي بهبود سلامت اجتماعي متأثر از کرونا ويروس) با سخنراني آقاي دکتر سيدحسن امامي رضوي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران و رييس گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشکي با هدف توسعه بينش کارکنان و مديران دستگاه هاي اجرايي، در روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 از ساعت 10 تا 12 به صورت بر خط (آنلاين) برگزار نمايد.
علاقمندان می توانند بمنظور ثبت نام رايگان و اعلام حضور در نشست مذکور به نشاني: tclms.smtc.ac.ir مراجعه و يا در صورت لزوم براي دريافت هرگونه اطلاعات مورد نياز با تلفن هاي 42501521 و 42501234 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار