* *

نشست تخصصي مستندسازي تجارب برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: نشست تخصصي «مستندسازي تجارب: روش ها، الگوها و ابزارها» با هدف بهينه سازي عملکرد در بخش‌هاي دولتي و توسعه بينش و نگرش مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي در روز شنبه 27 شهريورماه 1400 از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت بر خط (آنلاين) و با سخنراني مهندس ساسان رستم نژاد، مشاور و مدرس مديريت دانش در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
در ابتداي اين نشست تخصصي، مهندس رستم نژاد، با اشاره به اهميت و نقش مستندسازي در سازمانها گفت: در اين برنامه مي بايد در خصوص: «ضرورت و اهميت مستندسازي تجارب خبرگان؛ تکنيک ها و ابزارهاي مستندسازي تجارب خبرگان؛ نحوه شناسايي و انتخاب خبرگان؛ تکنيک استخراج دانش خبرگان (Elicitation Knowledge)؛  تکنيک نقشه ذهني (Map Mind)؛ تکنيک آموزش معکوس (Back Teach)؛ فرايند مستندسازي تجارب خبرگان و تيپ هاي شخصيتي خبرگان و نحوه تعامل با آنها» سخن راند؛ چرا که تجربه، مهم ترين عامل در فراگيري قابليت هاي مديريتي است. چنانچه مديران سازمان، تجارب، آموخته ها و اندوخته هاي تجربي و عملي خود را مستند نسازند، اين امر سبب هدر رفتن سرمايه هاي دانشي آن سازمان مي شود. از سوي ديگر، شايد سخت ترين بخش مديريت دانش، شناسايي دانش پنهان در يک سازمان باشد که با خروج افراد متخصص (به دليل بازنشستگي، انتقال و ....) عملاً اين دانش نيز از سازمان خارج مي شود.
رستم نژاد با تأييد بر اينکه دانش پنهان کارکنان کليدي، خبرگان و متخصصان سازمان اهميت فراواني دارد و بخش زيادي از سرمايه هاي دانشي در ذهن خبرگان سازمان باقي مي ماند و امکان بازيابي آن وجود ندارد؛ افزود: بسياري از کارکنان سطوح مختلف سازمان به دلايل گوناگون امکان مشارکت مستقيم در زمينه مديريت دانش را ندارند. فرايند «استخراج دانش پنهان» يک خبره براي کسب دانش، ذخيره سازي، انتشار و به کارگيري آن در سازمان است. کليه مراحل اين فرايند با همکاري «سفيران دانش» سازمان انجام مي شود.
اين مشاور و مدرس مديريت دانش با بيان اهميت «مصاحبه» و معرفي انواع آن گفت: مصاحبه تکنيک پايه اي براي اکتساب و استخراج دانش خبرگان و استخراج اطلاعات در مورد نحوه تصميم گيري يا چگونگي انجام کار است که بر سه نوع است:  مصاحبه بدون ساختار، مصاحبه نيمه ساختار يافته و مصاحبه ساختار يافته. رستم نژاد در ادامه به نقشه ذهني اشاره کرد و افزود: ترسيم نقشه ذهني مي تواند به شفاف تر شدن ايده ها، آموزش بهتر و اثربخش تر و دسته بندي موضوعات کمک کند. اين نمودار (نقشه ذهني) براي توليد، سازماندهي و ساختاردهي ايده ها و افکار به کار گرفته مي شود و در حل مساله، فرايند تصميم گيري و نوشتن تجربيات کاربرد دارد و در مستندسازي بسيار مؤثر است.
رستم نژاد با اشاره به آموزش معکوس در روش مصاحبه بيان داشت: آموزش معکوس، تکنيکي است که در آن خبره چيزي را براي سفيران دانش توضيح مي دهد و آن ها به منظور ا عتبارسنجي، همان توضيحات را مجدداً بيان مي کنند؛ اين فرآيند تا زماني که خبره نسبت به توضيحات تأييد دهد تکرار مي شود. وي در ادامه به مراحل استخراج دانش خبرگان گريزي زد و گفت: تعيين خبرگان و سفيران دانش؛ برگزاري جلسات مصاحبه؛ تدوين و غني سازي درس آموخته ها و تدوين کتابچه درس آموخته هاي خبرگان از جمله مراحل استخراج دانش خبرگان است.
مهندس رستم نژاد درباره چهارمين مرحله استخراج دانش خبرگان که تدوين کتابچه باشد، اين گونه بيان داشت: بايد کوشيد که اين موارد را لحاظ کنيم: نپرداختن به حواشي؛ عدم خاطره گويي صرف؛ فکر کردن به موضوعات قابل ارائه قبل از جلسه؛ پوشش کامل مسائل؛ توجه به سطح استفاده کنندگان از دانش و دريافت مستندات تکميلي براي غني سازي دانش. 
 اين برنامه که با پاسخگويي به سوالات شرکت کنندگان همراه بود از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (tclms.smtc.ac.ir)، اينستاگرام مرکز (lsmtc.ac.ir) همزمان به صورت زنده پخش شد که با استقبال و همراهي خوبي مواجه گرديد.
  
  

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار