* *

برگزاري دهمين دورۀ تربيت ارزياب حرفه‌اي در استان اصفهان
دهمين دورۀ تربيت ارزياب حرفه‌اي با حضور 19 نفر از مديران و متخصصين توسعۀ منابع انساني بخش دولتي و خصوصي استان اصفهان برگزار شد.

این دوره با همکاری مرکز آموزش و پژوهش‌‍‌‌های توسعه و آینده‌نگری استان اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان به مدت 6 روز از 16 الی 18 و 23 الی 25 شهریورماه جاری در اصفهان برگزار شد.
هدف از برگزاری این دوره‌ها، تربیت ارزیابانی متخصص و ارائه روش‌ها و فنون علمی ارزیابی برای انتخاب و انتصاب مدیران شایسته در دستگاه‌های دولتی است. 
در این دورۀ 6 روزه، ابتدا فراگیران با کانون‌های ارزیابی و توسعه، ماهیت و هدف شکل‌گیری کانون‌ها و مأموریت‌های قانونی تعریف شدۀ آنها آشنا شدند؛ در ادامه مدل‌های شایستگی مدیران حرفه‌ای ارائه و مصادیق عینی و کاربردی مدل‌ها با فراگیران به بحث و گفتگو گذاشته شد. 

آشنایی با اصول مشاهده، ثبت، طبقه‌بندی و ارزشیابی از دیگر عناوین این دوره بود. در این بخش فراگیران ضمن آشنایی با مباحث نظری موضوع، با انجام تمرین‌هایی به صورت کاربردی و ملموس با ابعاد و روش‌های مختلف بحث آشنا شدند.
 سومین روز از برگزاری دوره به آشنایی با اصول، ساختار و روش‌های مصاحبه رفتاری اختصاص داشت. این موضوع نیز در دو بخش تئوری و عملی ارائه شد و فراگیران با اجرای مصاحبه‌های تمرینی، مهارت خود را در این بخش افزایش دادند و با چالش‌های موضوع آشنا شدند.

در نهایت دهمین دورۀ تربیت ارزیاب حرفه‌ای با بررسی، شناخت و تمرین شیوه‌های گزارش‌نویسی، امتیازدهی، بازخورد و جمع‌بندی جلسۀ ارزیابی، به پایان رسید.

لازم به ذکر است تاکنون علاوه بر استان اصفهان، دوره‌های تربیت ارزیاب حرفه‌ای با همکاری مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آیندنگری در استان‌های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، گیلان و مازندران؛ برای مدیران این استان‌ها برگزار شده است. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار