* *

برگزاري 14 آزمون الکترونيکي در چهارمين هفته شهريور ماه

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از بيستم تا بيست و ششم شهريور ماه 1400، چهارده آزمون الکترونيکي شامل 3 آزمون عمومي و 5 آزمون ويژه مديران و 6 آزمون تخصصي ويژه فراگيران سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي استان آذربايجان غربي از طريق سامانه جامع آزمون‌هاي الکترونيکي مرکز  به نشاني (azmoon.smtc.ac.ir) به صورت شبانه روزي برگزار مي شود.
گفتني است که در آزمون هاي عمومي، فراگيراني از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، پژوهشکده آمار و مرکز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و در آزمون هاي ويژه مديران فراگيراني از استانداري تهران، استانداري آذربايجان شرقي و شرکت بازآفريني شهري حضور دارند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار