* *

برگزاري اولين دوره تربيت مدرس توسط مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان شمالي
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان شمالي،  اولين دوره "تربيت مدرس" با حضور متقاضيان دريافت مجوز تدريس در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان دولت در اين استان برگزار شد.
اين دوره ها شامل پنج دوره  "آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت،شناخت نظام اداري ايران، تکنولوژي آموزشي، روش ها و فنون آموزشي (تدريس)، روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي" بود که به صورت غيرحضوري(وبيناري)، از ۱۳ شهريور تا ۲۱ شهريور براي علاقه مندان برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار