* *

استمرار برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مديريت آموزش و پژوهش استان خراسان جنوبي
به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان خراسان جنوبي ، به منظور توانمندسازي و ارتقا ءي سطح دانش، بينش و مهارت کارمندان دولت؛ دوره هاي آموزشي " قوانين و مقررات اموال دولتي2- مباني حقوقي قراردادها و قوانين حاکم بر آن - آشنايي با مديريت سبز (ويژه عوامل نظام فني و اجرايي) - اصول بازرسي  - مديريت برون سپاري " در هفته چهارم شهريور ماه برگزار گرديد. 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار