* *

رئيس کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک تعيين شد
در نخستين جلسه اصلي کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در دولت سيزدهم رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رئيس کميسيون تعيين شدند.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل از خبرگزاري تسنيم، در نخستين جلسه اصلي كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در دولت سيزدهم روز يكشنبه ۲۱ شهريور )برگزار شد، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رئيس كميسيون تعيين شدند.

 در اين جلسه كه با حضور دبير هيئت دولت، دبير كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك و وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون حقوقي رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير اعضا برگزار شد، آقايان ميثم لطيفي رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي اعضاي كميسيون به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رئيس كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تعيين شدند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار