* *

برگزاري يازدهمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي در سال 1400

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از روز شنبه 20 شهریورماه 1400، یازدهمین دوره تربيت ارزياب حرفه اي مرکز آموزش مديريت دولتي  در سال 1400  آغاز شد. در اين دوره 10 فراگير از دستگاه های اجرایی شرکت کرده اند که با مباحثي همچون «کانون هاي ارزيابي و توسعه، مدل شايستگي عمومي مديران حرف هاي و اصول مشاهده، ثبت، طبقه بندي و ارزشيابي» آشنا مي شوند. اين دوره آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای، 72 ساعت است که  مشتمل بر سه بخش عمومی، اختصاصی و کارورزی می باشد و تا روز پنجشنبه 25 شهریورماه ادامه خواهد داشت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار