* *

برگزاري دوره هاي تربيت مدرس با حضور فراگيران از سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان غذا و دارو
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 13 تا 19 شهريور ماه 1400 به صورت شبانه روزي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس دکتر محجور، «روش ها و فنون آموزشي» با بيان خانم دکتر شفيعي، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي و «تکنولوژي آموزشي» با تدريس آقاي افتخاري از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. گفتني است در اين دوره ها، 118 فراگير از سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان غذا و دارو حضور داشتند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار