* *

تداوم کلاسهاي توسعه شايستگي مديران در مرکز آموزش مديريت دولتي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده «مهارتهاي ارتباطي: روانشناسي ارتباطات»، از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي در روز شنبه 13 شهريورماه سال 1400، با حضور 64 فراگير و کلاس مجازي «مهارتهاي ارتباطي: ارتباط خلاق و اثربخش» با حضور 93 فراگير در روز يکشنبه 14 شهريورماه و کلاس مجازي «مسئوليت پذيري: مديريت اخلاق حرفه اي و سازماني» براي 50 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز دوشنبه 15 شهريورماه از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) نيز برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار